Gabrietta Handmade Arteterapia - grafika z hasłem arteterapia i ikonkami nawiązującymi do rękodzieła (klej, pędzle, kredki itd.)
Gabrietta Handmade warsztaty arteterapia z seniorami

Terapia zajęciowa

To dwa naprzemiennie używane terminy. Arteterapia czyli terapia sztuką. Łączy ona w sobie elementy edukacji artystycznej oraz działania nastawione na rozwijanie kreatywności, inteligencji emocjonalnej i skupia się na wyzwalaniu swoich uczuć i potrzeb.

Zajęcia zaczynamy od podpisania kontraktu z uczestnikami. Ważne jest, by wszyscy znali zasady podczas wykonywania ćwiczeń – przede wszystkim są dobrowolne i dowolne w sposobie wykonania. Podczas zajęć skupiamy się nad konkretnym problemem lub zagadnieniem. Tym różni się od zwykłych zajęć plastycznych – ma cel i głębszy kontekst. To może być np. wyciszenie, ćwiczenie motoryki ręki, jakiś konkretny temat, np. moje wady i zalety, wartości, dom, itp.

Przykładowy scenariusz

Cel: Refleksje nad własnym wizerunkiem i swoimi zasobami, marzeniami

Przebieg

Część I

Każdy posiada zdolność do wyobrażenia sobie czegoś. Poprzez dowolne, przypad­kowe kojarzenie wyobrażeń oddajemy się marzeniom. Myśli niepoddające się prawom logiki tworzą marzenia często nierealne, nierzeczywiste. Zatopcie się w marzeniach pięknych, przyjemnych, próżnych, najśmielszych, nierealnych, nierzeczywistych.

Część II

Macie do dyspozycji kolorowe czasopisma. Przyjrzyjcie się im. Odszukajcie w nich symbole, którymi możecie stworzyć portret waszych marzeń.

Wytnijcie, wydrzyjcie z pism wszelkie elementy ilustracji, które mogą przydać się do budowy portretu waszych marzeń: twarz (głowę), tułów, ręce, nogi.

Na papierze formatu A3 naklejcie wyciętą z fotografii głowę i doklejajcie kolejno pozostałe elementy. Nie zapomnijcie również o różnych ważnych dla was rekwizy­tach. Może coś będzie w waszych dłoniach? Na głowie? Bardzo ważne będzie również otoczenie portretu – to, gdzie umieścicie portret, w jakim kontekście.

Przekażcie metaforycznie, symboliczne, poetycko swoje marzenia. Możecie ma­rzyć, marzyć i marzyć… Często mówi się, że: Świat należy do ludzi, którzy mają odwa­gę marzyć i ryzykować.

Prezentacja/konfrontacja

Ułóżcie wszystkie prace obok siebie. Obejrzyjcie je dokładnie. Porównajcie, jak inne osoby widzą swoje marzenia. Spójrzcie na siebie i drugich innymi oczyma. Jak można zrealizować wasze marzenia?

Opracowano na podstawie konspektu „Portret moich marzeń”, zrealizowanego w ramach zajęć na Studiach Podyplomowych „Arteterapia” w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź (2017).

Prace uczestników, wykonane na zajęciach arteterapii:

Zamów sesję dla siebie lub grupy

Jeśli chcesz zamówić warsztaty, wypełnij formularz kontaktowy – wycena indywidualna

Zobacz moje certyfikaty - arteterapia, social media, plastyczne, organizacyjne